Fontos tudnivalók

NGM Számlarendelet: mit kell tenni 2014 október 1-től?
A Nemzetgazdasági Minisztérium új, 2014. július 1-én hatályba lépett rendelete az eddigiekhez képest főleg abban újított, hogy ezentúl mindenki köteles bejelenteni NAV-nak az általa használt számlázó program, vagy az online számlázórendszer adatait.

Az új számlarendelet – 23/2014. (VI:30.) NGM rendelet – 2014. július elsején lépett hatályba az eddig érvényes 24/1995 (XI. 22.) PM rendelet helyett. A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos új szabályok idén október 1-től kezdve érvényesek minden vállalkozásra. Az új felhasználók 30 napon belül, már meglévő ügyfeleink pedig legkésőbb 2014. november 15-ig kötelesek bejelenteni az adatokat.

Az új szabályozás mindenkit érint, de egyértelműen a Számlanyilvántartó™ felhasználóinak van a legkevesebb dolga, mert online számlázó esetében mindössze három adatot kell megadni:

  • 1, a rendszer nevét és elérhetőségét:
    Számlanyilvántartó™ – www.szamlanyilvantarto.hu
  • 2, a szolgáltatást nyújtó cég nevét és adószámát:
    Creditech Magyarország Kft., 23063431-2-02
  • 3, a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját

Az adatokat elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül vagy postán kell beküldeni, ehhez a nyomtatványkitöltő programot a NAV weboldaláról lehet letölteni október elsejétől innen.


E-számla, elektronikusan kézbesített számla
Az elektronikusan kézbesített számla jogszabályilag ugyanúgy kezelendő, mint a sima, hagyományos számla. Az elektronikusan kézbesített számla esetében a nyomtató kimenetet a számlát befogadó oldalán találjuk. Az elektronikusan kézbesített számla tehát papír alapon tárolandó, a jogszabályok és az alább részletezettek alapján.

Ezzel ellentétben az e-számla kizárólag elektronikus formában kézbesíthető, valamint csak elektronikus formában tárolható. Ennek komoly hátránya, hogy a számlát befogadó, vagyis a vevő köteles felkészülni a jogszabályilag megfelelő elektronikus adattárolásra, valamint az, hogy a számlát kiállító fél, vagyis az eladó minden esetben digitális aláírással és időpecséttel köteles ellátni a számlát.

Figyelem: A Számlanyilvántartó™ nem e-számla szolgáltató, vagyis a kiállított és kézbesített számlákka a jogszabályok értelmében papír alapon meg kell őrizni. Az erre vonatkozó tanácsainkat az alábbiakban részletezzük!


Számla kézbesítése email csatolmányként
A jogszabályok lehetővé teszik a hagyományos, papír alapú számlák elektronikus kézbesítésének lehetőségét. Ilyen esetben a számla nyomtatásának feladata és felelőssége a számlát befogadó félre róható.

A számlázási ügyletben érintett feleknek, vagyis az eladónak és a vevőnek célszerű megállapodást kötni arról, hogy a számla elektronikus kézbesítésének módját az ügyletben elfogadottnak tekintik. A jogszabály értelmében ez a megállapodás létrejöhet szóban vagy írásban is. Javasoljuk, hogy mint számla kiállító egyértelműen nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételeiben arról, hogy a számla elektronikus kézbesítését elfogadottnak tarja mindkét szerződő fél.


Kiállított számlák megőrzése, nyomtatása
Az aktuális jogszabályok értelmében az elektronikus formában kézbesített, nem elektronikus számla megőrzésére kizárólagosan nyomtatott formában lehetséges. A NAV állásfoglalása értelmében a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a kiállított számlát az eladó könyvelője nyomtassa ki és tárolja, ezért javasoljuk, hogy igényeljen könyvelői hozzáférést a rendszerhez.

A jogszabályok értelmében van lehetőség a számlák könyvelésére a rendszerünkben található digitális adatok alapján nyomtatott formában történő számlamegőrzés előtt is, vagyis a számlák nyomtatott formában történő archiválása lehetséges adóbevallási időszak lezártakor is.


Befogadott számlák megőrzése, nyomtatása
A számlát befogadó fél, vagyis a vevő döntés körébe tartozik az, hogy a számlát szerepelteti-e könyvelésében, vagy sem. Amennyiben igen, köteles a fentiek alapján eljárni.


Több számlázó rendszer használata
A hatályos jogszabályok nem írják elő, hogy egy számlakiállító vállalkozás csak egy számlázó rendszert használhat. Ennek értelmében – ésszerű kereteken belül – használhatsz egyszerre több számlázó rendszert, vagyis nem kell feladnod meglévő számlázásod, amennyiben a Számlanyilvántartó™ szolgáltatásait választod!