Fontos tudnivalók

NAV Online Számla 2020:
Tudnivalók az új szolgáltatásról!
Felhasználóink megnyugtatására közöljük, hogy 2020 július 1-től a Számlanyilvántartó is a alkalmazkodik az adatszolgáltatást érintő változásokhoz!

Tehát 2020. július 1-től minden beföldi adóalanynak kiállított számlát (ÁFA összegétől függetlenül) automatikusan lejelentünk a NAV felé.

A szükséges fejlesztés csak szerver oldali szolgáltatást érint, a számla kiállításának folyamatát nem befolyásolja, illetve különösebb felhasználói beavatkozás a technikai felhasználó beállításán túl, nem szükséges.


NAV Online Számla Adatszolgáltatás:
Új szabályozás 2018 július 1-től!
A jogszabályi kötelezettségeinknek eleget téve 2018 július 1-től bevezetjük a NAV Online Számla Adatszolgáltatást! Az előírások értelmében rendszerünk helyes beállítások mellett automatikusan adatot szolgáltat az Adóhatóság részére, minden olyan számla tartalmáról, mely esetében az ÁFA tartalom eléri a 100.000 Ft-ot és a vevő Magyar adóalany.

A szolgáltatásról szóló működési leírást itt tudod letölteni:
http://app.szamlanyilvantarto.hu/docs/nav-online-adatszolgaltatas-kezikonyv.pdf

A szolgáltatás igénybevételéhez minden számla kiállítónak a NAV Online Számla felületén Technikai felhasználó regisztrációját kell kezdeményezni, melyhez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges.

A NAV Online Számla felületén létrehozott Technikai felhasználót a Számlanyilvántartóban található Beállítások / Cégadatok menüpontban kell átadni rendszerünknek, melyet követően rendszerünk magától teszi a dolgát.

Minden szóbanforgó számla lejelentése nyomon követhető a Kiállított számlák menüpontban a narancssárga NAV adatszolgáltatás nyomonkövetése ikonra kattintva, illetve az Adatszolgáltatás a NAV Online Számla felületen is ellenőrízhető.

Nem megfelelő technikai felhasználói adatokból eredenő adatszolgáltatási hibákért felelősséget nem vállalunk!

Az esetleges integrációs hibákból adódóan meghiúsult adatbeküldéseket manuálisan el lehet indítani a Kiállított számlák lista nézetben található narancssárga felhő ikonra kattintva. Ezt a funkciót különösen olyan számlák esetében célszerű használni, amik 2018 június 1. után kerültek kiállításra de még nem történt automatikus adatszolgáltatási próbálkozás.

Fontos linkek:
NAV Online Számla felület: https://onlineszamla.nav.gov.hu/
NAV Online Számla TESZT felület: https://onlineszamla-test.nav.gov.hu/
Ügyfélkapu: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/


NGM Számlarendelet: mit kell tenni 2014 október 1-től?
A Nemzetgazdasági Minisztérium új, 2014. július 1-én hatályba lépett rendelete az eddigiekhez képest főleg abban újított, hogy ezentúl mindenki köteles bejelenteni NAV-nak az általa használt számlázó program, vagy az online számlázórendszer adatait.

Az új számlarendelet – 23/2014. (VI:30.) NGM rendelet – 2014. július elsején lépett hatályba az eddig érvényes 24/1995 (XI. 22.) PM rendelet helyett. A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos új szabályok idén október 1-től kezdve érvényesek minden vállalkozásra. Az új felhasználók 30 napon belül, már meglévő ügyfeleink pedig legkésőbb 2014. november 15-ig kötelesek bejelenteni az adatokat.

Az új szabályozás mindenkit érint, de egyértelműen a Számlanyilvántartó™ felhasználóinak van a legkevesebb dolga, mert online számlázó esetében mindössze három adatot kell megadni:

  • 1, a rendszer nevét és elérhetőségét:
    Számlanyilvántartó™ – www.szamlanyilvantarto.hu
  • 2, a szolgáltatást nyújtó cég nevét és adószámát:
    Inno Forge International Kft., 11713531241
  • 3, a szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját

Az adatokat elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül vagy postán kell beküldeni, ehhez a nyomtatványkitöltő programot a NAV weboldaláról lehet letölteni október elsejétől innen.


E-számla, elektronikusan kézbesített számla
Az elektronikusan kézbesített számla jogszabályilag ugyanúgy kezelendő, mint a sima, hagyományos számla. Az elektronikusan kézbesített számla esetében a nyomtató kimenetet a számlát befogadó oldalán találjuk. Az elektronikusan kézbesített számla tehát papír alapon tárolandó, a jogszabályok és az alább részletezettek alapján.

Ezzel ellentétben az e-számla kizárólag elektronikus formában kézbesíthető, valamint csak elektronikus formában tárolható. Ennek komoly hátránya, hogy a számlát befogadó, vagyis a vevő köteles felkészülni a jogszabályilag megfelelő elektronikus adattárolásra, valamint az, hogy a számlát kiállító fél, vagyis az eladó minden esetben digitális aláírással és időpecséttel köteles ellátni a számlát.

Figyelem: A Számlanyilvántartó™ nem e-számla szolgáltató, vagyis a kiállított és kézbesített számlákka a jogszabályok értelmében papír alapon meg kell őrizni. Az erre vonatkozó tanácsainkat az alábbiakban részletezzük!


Számla kézbesítése email csatolmányként
A jogszabályok lehetővé teszik a hagyományos, papír alapú számlák elektronikus kézbesítésének lehetőségét. Ilyen esetben a számla nyomtatásának feladata és felelőssége a számlát befogadó félre róható.

A számlázási ügyletben érintett feleknek, vagyis az eladónak és a vevőnek célszerű megállapodást kötni arról, hogy a számla elektronikus kézbesítésének módját az ügyletben elfogadottnak tekintik. A jogszabály értelmében ez a megállapodás létrejöhet szóban vagy írásban is. Javasoljuk, hogy mint számla kiállító egyértelműen nyilatkozzon az Általános Szerződési Feltételeiben arról, hogy a számla elektronikus kézbesítését elfogadottnak tarja mindkét szerződő fél.


Kiállított számlák megőrzése, nyomtatása
Az aktuális jogszabályok értelmében az elektronikus formában kézbesített, nem elektronikus számla megőrzésére kizárólagosan nyomtatott formában lehetséges. A NAV állásfoglalása értelmében a jogszabályok lehetővé teszik, hogy a kiállított számlát az eladó könyvelője nyomtassa ki és tárolja, ezért javasoljuk, hogy igényeljen könyvelői hozzáférést a rendszerhez.

A jogszabályok értelmében van lehetőség a számlák könyvelésére a rendszerünkben található digitális adatok alapján nyomtatott formában történő számlamegőrzés előtt is, vagyis a számlák nyomtatott formában történő archiválása lehetséges adóbevallási időszak lezártakor is.


Befogadott számlák megőrzése, nyomtatása
A számlát befogadó fél, vagyis a vevő döntés körébe tartozik az, hogy a számlát szerepelteti-e könyvelésében, vagy sem. Amennyiben igen, köteles a fentiek alapján eljárni.


Több számlázó rendszer használata
A hatályos jogszabályok nem írják elő, hogy egy számlakiállító vállalkozás csak egy számlázó rendszert használhat. Ennek értelmében – ésszerű kereteken belül – használhatsz egyszerre több számlázó rendszert, vagyis nem kell feladnod meglévő számlázásod, amennyiben a Számlanyilvántartó™ szolgáltatásait választod!