Felhasználási feltételek

Általános összefoglaló
Utolsó frissítés ideje: 2014. március 22.

 • 1, A rendszer használatára bármely adószámmal rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult.
 • 2, A felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az általa magadott/felhasznált/létrehozott adatok hitelességéért kizárólagosan a felhasználó felel, a rendszer használatából adódó visszaélések vagy hiteltelenségek a rendszer üzemeltetőjét semmilyen mértékben nem terhelik.
 • 3, A rendszer üzemeltetője kijelenti, hogy az általa üzemeltetett, a rendszer szerves részét képző funkciók működése teljes mértékben megfelel a Magyar Adóügyi Jogszabályoknak. A rendszer működése sem felhasználó által, sem külső tényező hatására nem befolyásolható.
 • 4, A rendszer üzemeltetője kijelenti továbbá, hogy a rendszerbe külső rendszerekből érkező adatok hitelességéért felelősséget nem vállal, vagyis a kívülről érkező adatok hitelessége minden esetben a külső szolgáltató/szolgáltatás/rendszer/alkalmazás üzemeltetőjének és/vagy tulajdonosának egyoldalú felelőssége.
 • 5, A rendszerben vélelmezhető és kiszűrhető visszaélésekről a rendszer üzemeltetője haladéktalanul értesíti az érintett feleket és hatóságokat. A rendszer üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy legyen szó ingyenes vagy előfizetéses szolgáltatásokról, visszaélés alapos gyanúja esetén haladéktalanul felfüggeszti a vélhetően kártékony felhasználó hozzáférésének jogait. Ilyen esetekben a rendszer üzemeltetője sem előfizetési díj jóváírására, sem a szolgáltatás(ok) felfüggesztéséből adódó esetleges károk megtérítésére nem kötelezhető.
 • 6, A rendszer üzemeltetője előzetes bejelentést követően a bejelentésben meghatározott időpontban jogosult akár a szolgáltatás szüneteltetésével járó karbantartási munkálatok elvégzésére. A karbantartási időszak folyamán a rendszerrel összeköttetésben álló külső szolgáltatás/rendszer/alkalmazás folyamatos és hibátlan működéséért a rendszer üzemeltetője felelősséget nem vállal.
 • 7, A rendszer üzemeltetőjének hatáskörén kívül eső jellemzően vismajor esetekből, valamint hardver meghibásodásból vagy harmadik fél által szolgáltatott hálózati hibákból adódó károkért felelősséget nem vállal.
 • 8, A rendszer üzemeltetője a terméktámogatás igénybevételekor beérkező adatokat 1-3 munkanap alatt dolgozza fel. Sürgős terméktámogatás igénybevétele esetén a rendszer üzemeltetője jogosult sürgősségi ügyfélkezelési díj felszámítására.
 • 9, A felhasználók által létrehozott számla kiállító vállalkozások tekintetében a rendszer üzemeltetője kötelezheti a felhasználót, hogy az általa létrehozott számla kiállító vállalkozásnak valódiságát/hitelességét email-ben elküldött eredetiből szkennelt cégbírósági végzéssel igazolja. Amennyiben a rendszer üzemeltetője által bekért dokumentumokat a felhasználó nem küldi meg a rendszer üzemeltetője részére, a rendszer üzemeltetője a felhívás napján aktuális, a rendszer üzemeltetője által üzemeltetett hivatalos alkalmazás weboldalon közzétett rendszerhasználati díjakat a felhasználó által létrehozott számlakiállító vállalkozásra terhelheti, vagyis az ingyenes rendszerhasználat a számlakiállító vállalkozás validációjának feltétele.
 • 10, A fent említett feltételek maradéktalanul vonatkoznak minden felhasználóra. Regisztráció vagy rendszerhasználat a fentiek automatikus elfogadása nélkül nem kezdeményezhető. A fent említett feltételek nem ismerete nem mentesíti a felhasználót azok alól.

Számlázási szabályok
Utolsó frissítés ideje: 2016. április 22.

 • 1, A 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, 1/F.§ pont (1) bekezdése értelmében (mely hatályon kívül helyezve 2010.09.27-én) a kiállított számlák eredeti és másolati jelzését és példányszámozását a rendszer nem támogatja.
 • 2, A rendszer üzemeltetője az ingyenes alaprendszer jogi szavatosságát kizárólag általános esetekben garantálja. Minden egyéb olyan esetet tekintve, melyek speciális eljárást igényelnek, a számla kiállítás kizárólag a rendszer üzemeletőjének egyedileg megfogalmazott és a rendszer üzemeltetője által jóváhagyott esetekben alkalmazható. Különösen ilyen esetek: Deviza számla, pénzügyi képviselő által kiállított számlázás, önszámlázás, fordított ÁFA kezelés.
 • 3, A rendszer üzemeltetője nem vállal felelősséget a számlákon feltüntetett, a felhasználó által megadott vagy módosított adatokért.